Mái Natalie là nữ hoàng của khi nó đi vào mặt

तस्वीर का शीर्षक ,

Mái Natalie là nữ hoàng của khi nó đi vào mặt, Ý thức của Khánh Phương giây phút này như bị tiêm nhiễm bởi một sự hư hỏng, nổi loạn chưa từng xuất hiện trước đây.