Han cô gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Han cô gái, Nó bưng kín miệng nước mắt không ngăn được cứ trào ra lại không dám khóc thành tiếng.