May mắn ghét kẻ hay rình mò, hấp dẫn cô gái dã ngoại - 2 trong số 2

chú thích hình ảnh,

May mắn ghét kẻ hay rình mò, hấp dẫn cô gái dã ngoại - 2 trong số 2, Chị muốn tâm sự không? Em tuy không giúp gì được nhưng sẽ lắng nghe chị nói.