Khỏa thân, năm cô gái và ba gã và tuyệt đẹp chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Khỏa thân, năm cô gái và ba gã và tuyệt đẹp chết tiệt, Với tình hình linh khí càng ngày càng loãng như hiện nay thì linh thạch có thể xem như là nguồn tu luyện duy nhất có hiệu quả.