Vắt sữa một con gấu

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa một con gấu, Hắn nhớ thường ngày vào lúc này, đại ca và đại tẩu sẽ cùng nhau ân ái, tuy hắn không nhìn thấy được rõ ràng nhưng nhìn vậy thôi cũng đủ để làm hắn thỏa mãn.