Ngắn & Ngọt Ngào Nhồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngắn & Ngọt Ngào Nhồi, Ánh mặt trời ấm áp từ trong kẽ lá xuyên thấu xuống, trút xuống người Thẩm Hạo cùng Tần Phỉ Vũ, ấm áp, thoải mái nói không nên lời.