Hoàn hảo tóc quăn vợ

chú thích hình ảnh,

Hoàn hảo tóc quăn vợ, Ban đầu ảnh nói cứ để cho có thai càng tốt, nhưng sau đó nghĩ lại biểu uống viên khẩn cấp, đợi đám cưới xong hẳn có con như vậy đỡ thiệt thòi cho em.