Rất hoang dã khó dục với say rượu thiên thần

तस्वीर का शीर्षक ,

Rất hoang dã khó dục với say rượu thiên thần, Giọt máu này là Ma Tổ Tinh Huyết, giọt máu kết tụ tinh hoa của Ma Tổ, người sáng lập Ma Đạo.