Cực khoái,

chú thích hình ảnh,

Cực khoái,, Hi Hi… Đừng… Không ai thấy đâu… Nhỡ dưới nước có ai thấy thì sao? Điên quá đi.