Á Cô Gái Nhỏ Những Cái Núm Vú Chết Tiệt Lấy Khuôn Mặt Trên Giường

chú thích hình ảnh,

Á Cô Gái Nhỏ Những Cái Núm Vú Chết Tiệt Lấy Khuôn Mặt Trên Giường, Giờ này bà ấy ngủ rồi, với lại phòng cách âm lo gì Con vẫn lo lắm… Lo mà lúc nãy nước lồn chảy ra nhoe nhoét thế à.