Quân Đội C. Chiến Đấu

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân Đội C. Chiến Đấu, Nó ngửa cổ rên hừ hừ không biết phải làm sao, nửa thì ái ngại nửa lại muốn bộc phát bản năng.