Str8 quân đội Kenneth đã để cho tôi jack hắn.

chú thích hình ảnh,

Str8 quân đội Kenneth đã để cho tôi jack hắn., Gương mặt Hoài Nam bắt đầu ửng đỏ, răng nghiến chặt vẫn không ngăn được cảm giác sướng khoái không mong đợi.