Fisting, đôi fisting, sâu

chú thích hình ảnh,

Fisting, đôi fisting, sâu, Chợt cơn sướng ào tới, tôi đưa tay xuống bóp lấy gốc cu, vừa nói: Dz ra.