Dễ Thương Tóc Vàng Mới Cums Trên Ngón Tay Cô Ta

तस्वीर का शीर्षक ,

Dễ Thương Tóc Vàng Mới Cums Trên Ngón Tay Cô Ta, Theo kết quả giám định hiện trường thì các vị trí tro cốt thi thể của các nạn nhân đều là hiện trường đầu tiên.