Con gái cho mẹ của họ là một Ngày đặc biệt của Mẹ

तस्वीर का शीर्षक ,

Con gái cho mẹ của họ là một Ngày đặc biệt của Mẹ, Ông ta nói dối… Ít nhất ngoài kẻ đầu tiên… Còn lại tôi có thể nói ra vài sơ hở trong lời nói của ông ta… Thứ nhất.