Tiffany, Bắn Ngọt mắng thực hành CẬN cảnh khuôn mặt mới đúc 2

तस्वीर का शीर्षक ,

Tiffany, Bắn Ngọt mắng thực hành CẬN cảnh khuôn mặt mới đúc 2, Nga buông tay đang giữ tà áo bước xuống từ bục giảng, khoảng hở chết người giữa hai tà áo như bị nung nóng khi có nhiều ánh mắt nhìn chòng chọc vào đó.