TRÊU chọc TÔI DÀY QUÂN sự LỚN, con TRAI, bắn!!!

तस्वीर का शीर्षक ,

TRÊU chọc TÔI DÀY QUÂN sự LỚN, con TRAI, bắn!!!, Một khi Lý Hoa lộ ra biểu tình không kiên nhẫn hoặc chán ghét, chuyện hôm nay coi như hỏng, phải nghĩ phương pháp khác.