Châu á chó nhỏ với vú

chú thích hình ảnh,

Châu á chó nhỏ với vú, Đỡ không em? Đỡ chút chút thôi hà! Sao kỳ vậy ta? Để mai anh đưa em đi khám bệnh.