Bị bịt mắt vài làm tình với một người phụ nữ khác

तस्वीर का शीर्षक ,

Bị bịt mắt vài làm tình với một người phụ nữ khác, Ài, mày cứ đoán già đoán non, cái trò nghịch ngón tay rồi đoán chiều dài làm gì có căn cứ khoa học.