Ăn chim nó

तस्वीर का शीर्षक ,

Ăn chim nó, Chúc Anh Đài phát hiện, bên dưới của chàng từ lúc nào đã nhô lên một khối to đùng không ngừng đung đưa qua lại.