Cạo Râu Mập Mạp Châu Á

chú thích hình ảnh,

Cạo Râu Mập Mạp Châu Á, Một người cảnh sát trẻ quân hàm Trung Úy như đã chờ đợi sẵn bước nhanh đến trước người đàn ông, thẳng người chào.