Thủ dâm cô,

chú thích hình ảnh,

Thủ dâm cô,, Khánh Phương đã nghe được ý trong lời nói của Minh Tạo và thấy rõ biểu hiện lấp liếm của Hoài Nam.