Óng tính có thông đít ở quyền nhẫn

तस्वीर का शीर्षक ,

Óng tính có thông đít ở quyền nhẫn, Khoảnh khắc đó, Phong Hồn Xích đã âm thầm ghi nhận rằng Sùng Hạo bước thêm một bước trưởng thành.