NGƯỜI nhật VỚI đồng PHỤC TRƯỜNG học,

तस्वीर का शीर्षक ,

NGƯỜI nhật VỚI đồng PHỤC TRƯỜNG học,, Ha ha… Nếu đối tượng em chọn là bạn anh, anh không ngại đâu… Hoài Nam cười ha hả thích thú.