Quân Đội Tuổi Dùng Miệng Kiếm Tiền Trao Đổi

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân Đội Tuổi Dùng Miệng Kiếm Tiền Trao Đổi, Nga loay hoay một lúc cũng gỡ được tay Dương thoát khỏi cái đeo bám quái quỷ từ phía sau.