Trẻ, dễ thương và sừng

तस्वीर का शीर्षक ,

Trẻ, dễ thương và sừng, Với sự sắc sảo và nhạy bén của người phụ nữ, sau một thoáng cau mày, Ngọc Diệp đã lờ mờ đoán ra được ẩn tình trong mối quan hệ của ba con người không hề đơn giản này.