Hai, vớ, và đáng kinh ngạc tình

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai, vớ, và đáng kinh ngạc tình, Sau khi tỉnh giấc thì Ma Quân cũng đã nghe về Phật giáo ở Linh Giới, tôn giáo này tuy sinh sau đẻ muộn nhưng đang nổi lên thành một thế lực cấp độ bá chủ ở Linh Giới.