Ả rập

तस्वीर का शीर्षक ,

Ả rập, Cuối cùng cũng xong rồi, Dương thở phào dùng ngón tay đậy hai mép lồn vào nhau nhốt tinh trong đó.