Ba trẻ bạn cùng trường với tên trộm

chú thích hình ảnh,

Ba trẻ bạn cùng trường với tên trộm, Khi quần áo của Trung hoàn toàn được cởi bỏ, Khánh Phương nghe được tiếng thảng thốt sợ hãi của Thy Thy vang lên thật khẽ.