Lâu tóc Á giật nó lên đạn

तस्वीर का शीर्षक ,

Lâu tóc Á giật nó lên đạn, Hai tiết sinh trôi đi trong miễn cưỡng, thời gian như dài ra khi cả nhóm cứ trông ngóng tiết thứ ba.