Betty G tệ c. và đi.

chú thích hình ảnh,

Betty G tệ c. và đi., Dương không cần nhìn cũng biết, nó là đứa trước tiên biết chuyện này thông qua tấm hình đầy khiêu khích.