Da đen nhỏ trên gối

chú thích hình ảnh,

Da đen nhỏ trên gối, Không ai trả lời ông nhưng bản thân ông chắc chắn là có vì chính vừa rồi ông cũng đã chìm đắm trong nhục dục.