Laura Đỏ là một tóc đỏ thợ may châu Âu ai

chú thích hình ảnh,

Laura Đỏ là một tóc đỏ thợ may châu Âu ai, Đúng thế, tất cả là tại thằng bé chứ không phải do người mẹ này quyến rũ nó.