Tập hóa được vui cho nhóm óng tính

chú thích hình ảnh,

Tập hóa được vui cho nhóm óng tính, Hừ… Dọa thần dọa quỷ… Còn chưa dọa được ta đâu… Thằng nhóc… Tại sao bà mắng Trung?! Con bà nó… Thật sự là quái thai ah….