Da đen

तस्वीर का शीर्षक ,

Da đen, Khi sự tẻ nhạt trống vắng sắp lên đến đỉnh điểm, trong tầm mắt Khánh Phương chợt xuất hiện một người.