Thành Quả, Kèn Và Làm Trong Sổ Bé Hư Kiểu Toon

chú thích hình ảnh,

Thành Quả, Kèn Và Làm Trong Sổ Bé Hư Kiểu Toon, Mặt đất dưới chân đám tu chân giả nứt toác thành nhiều khe hở như một bộ rễ cây chằng chịt lan ra nhanh chóng.