Lớn blck người khổng lồ c. chơi nhiều

chú thích hình ảnh,

Lớn blck người khổng lồ c. chơi nhiều, Đúng là người Việt họ nói những câu châm biếm hay thiệt ta, nhưng đôi lúc cũng hơi có phần ngạo đời….