Đó là không bao giờ sai thêm một tải vào một khuôn mặt xinh đẹp

chú thích hình ảnh,

Đó là không bao giờ sai thêm một tải vào một khuôn mặt xinh đẹp, Nhi nằm trong phòng im thin thít hóng tai nghe câu chuyện ngoài phòng ăn.