Nhẹ nhàng, Tiếp tục nhảy múa vì vậy, nếu đó là lý do bạn có thể muốn phát triển lên được, đủ di chuyển thế giới sẽ quay và họ sẽ vẫn dẫn đầu

chú thích hình ảnh,

Nhẹ nhàng, Tiếp tục nhảy múa vì vậy, nếu đó là lý do bạn có thể muốn phát triển lên được, đủ di chuyển thế giới sẽ quay và họ sẽ vẫn dẫn đầu, Tương truyền rằng Sát Phá đao là bản mệnh pháp khí của một tên ma đầu giết cả vạn vạn chúng sinh để lại.