Fucking gái bà,

chú thích hình ảnh,

Fucking gái bà,, Thời gian luôn là kẻ thù với những ai phải chờ đợi, Dương bồn chồn đi tới đi lui suy diễn lung tung.