Tập cô gái khó với mày, chết tiệt bởi hai lớn c.

chú thích hình ảnh,

Tập cô gái khó với mày, chết tiệt bởi hai lớn c., Đan Trung bước ra khỏi phòng an ninh, trước mặt là một hành lang dài rộng thênh thang.