Jill Evyn - cái Rìu khổng Lồ: cơn thịnh nộ của Paul Bunyan

chú thích hình ảnh,

Jill Evyn - cái Rìu khổng Lồ: cơn thịnh nộ của Paul Bunyan, Chỉ toàn thấy phụ nữ đi ra đi vào… Bí mật đó có liên quan đến phụ nữ sao?.