Tóc đỏ gợi cảm nóng Teen

chú thích hình ảnh,

Tóc đỏ gợi cảm nóng Teen, Hoài Bão tiếp tục Tiên hóa cấp độ 2, cấp độ hắn đạt được khi chiếm lấy một nửa chiếc cánh của Vô Thiên, dạng Thánh Vũ.