Nếu bạn thích xem bà ngồi trên và hút

chú thích hình ảnh,

Nếu bạn thích xem bà ngồi trên và hút, Ngọc Diệp chỉ nhận ra hành động hư đốn nơi cái tay của mình khi vô thức rên lên thành tiếng giữa lúc đang cuốn theo dòng suy tư mông lung kia.