Aleksa Nicole nhồi lả

chú thích hình ảnh,

Aleksa Nicole nhồi lả, Nhưng xem ra ông Bắc cũng không phải thần tiên cứu sống một kẻ vốn đã một chân vào địa ngục.