Lâu tóc skinny người tới trần truồng và nét con cặc hắn

तस्वीर का शीर्षक ,

Lâu tóc skinny người tới trần truồng và nét con cặc hắn, Thy Thy được cõng sau lưng Trung, hai tay bám chặt cổ anh, hai mắt nhắm tịt.