Cô gái tóc xoăn trên đầu gối ngoài trời

chú thích hình ảnh,

Cô gái tóc xoăn trên đầu gối ngoài trời, Họ cho rằng làm như vậy là khiêu khích có thể gây ra chiến tranh giữa hai quốc gia.