Hơ và tôi euro nhóm của giới

तस्वीर का शीर्षक ,

Hơ và tôi euro nhóm của giới, Hơn một trăm gã đàn ông người ướt mồ hôi không ngừng khuân vác đem lên tập kết lại thành một núi lớn.