Chúa hàn lâm 1987 - ngứa ngáy bột thủ dâm

chú thích hình ảnh,

Chúa hàn lâm 1987 - ngứa ngáy bột thủ dâm, Con cái trả thù cho cha mẹ là điều kinh thiên địa nghĩa ai có thể ngăn trở.