Trụy lạc nhỉ tóc vàng chân tín, và đét đít của khóc gái nô lệ

chú thích hình ảnh,

Trụy lạc nhỉ tóc vàng chân tín, và đét đít của khóc gái nô lệ, Hắn xốc nách nàng lên, nàng đứng ngay dậy, hai tay nàng vòng ôm cổ hắn, đùi nàng dạng ra kẹp choàng ngang hông hắn.